Աղաչում եմ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը հզոր Հոգուդ.. աղոթք Սուրբ Հոգուն

Այլ լուրեր

Աղաչում եմ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը հզոր Հոգուդ, առաքիր ցողդ քաղցրության և բարեգործիր, դրոշմելով հոգուս և

զգայություններիս իշխող իմ մտքում ամենալից շնորհը քո բազմապարգև ողորմության:

Հերկիր մարմնեղեն կարծրացած սրտիս բանական անդաստանը, որ կարող լինի պտղաբերելու սերմդ հոգևոր»:

(Նարեկ, Բան ԼԴ)