Ամուսինը երջանիկ էր, կինը նոր էր 4 երեխա լույս աշխարհ բերել, բայց չգիտեր, որ րոպեներ անց նրանց դժբախտություն էր սպասվում

Հետաքրքիր

Ամուսինը երջանիկ էր, կինը նոր էր 4 երեխա լույս աշխարհ բերել, բայց չգիտեր, որ րոպեներ անց նրանց դժբախտություն էր սպասվում․․․ Կյանքը երբեմն ամենազար մանալի կերպով միաց նում է ուրախ ությունն ու դժբախ տությունը, պարգև ում շռայլ նվեր ներ, բայց խլում ամենաթանկը:Մարդու մեծագույն ձեռքբե րումը՝ ճակատագրի կողմից տրվող նվերներն ու հարված ները ընդունելու ունա կությունն է: Կարլոսն ու Էրիկան պատահաբար ծանոթացան, սակայն ընդամենը մի քանի րոպե անց հասկացան, որ սիրում են միմյանց՝ ամե նամաքուր ու ջինջ սիրով, որը տրվում է մի անգամ: Նրանց չխանգ արեց նաև տարբեր լեզուներով խոսելը:

Էրի կան իսպաներեն չգիտեր, իսկ Կարլոսը կարողանում էր արտասանել միայն մի քանի անգլերեն բառ: Որոշ ժամանակ անց երիտասարդներն ամու սնացան ու սկսեցին Աստծո ւն խնդ րել, որ իրենց մի երեխ ա ուղարկի: Սա կայն միմ յանց հաջորդում էին անհաջող հղիու թյունները: Նրանց կյանքում այնքան շատ էին ցավն ու արցո ւնքները, որ կարծես, հիասթա փությունն արդեն մոտ էր: Բարեբ ախտաբար, ամուսինները չէին կորցնում հույսը, իսկ Աստված լսեց նրանց աղոթքները:

Երբ Էրիկան հերթական անգամ գնաց հետազոտության, բժիշկներն ուրախացրեցին ամուսիններին: Պարզվեց, որ կինը միանգա մից 4 փոքրիկի էր սպասում: Բնա կան է, որ ապագա ծնողների ուրախությանը չափ ու սահման չկար: ՎԵրադառնաով տուն՝ նրա նք սկսեցին 1 տղայի ու 3 աղջկա համար անուններ մտածել:Որդուն որոշեցին Կարլոս անուն տալ, իսկ նրա քույրիկներին՝ Թրեյս ու Փեյսլին:Միայն երրորդ աղջկա անվան հարցում չէին կարո ղանում կողմնորոշվել:Ծննդաբերությունը ժամանակից շուտ սկսվեց, 7 ամսականում: Անհանգստացած ու հուզված Էրիկան զան գահարեց ամուսնուն, որն անմիջապես շտապեց հիվանդանոց:

Վիրահատության ավարտից հետո Կարլոսը մտավ կնոջ պալատ ու տեսնելով նրա երջանիկ դեմքը՝ նուրբ բռնեց ձեռքը ու շնորհա կալություն հայտնեց անգին նվերի համար:Ծանր ծննդաբերությունից հետո ուշքի գալու ընթացքում՝ նորաթուխ մայրիկի վիճակը կտրուկ վատացավ, սարքերը ուժեղ ազդանշան տվեցին:Բժիշկները վազեցին նրա մոտ,տեղափոխեցին վիրահատարան, սակայն մի քանի րոպեից հայտնեցին, որ Էրիկան… էլ չկա:

Մի քանի րոպե առաջ չորս երեխաներ լույս աշխ արհ բերած կինը էլ չէր շնչում:Տեղի ունեցածից հետո Կարլոսը չէր կարողանում ապր ելու ուժ գտնել իր մեջ: Նա որո շեց, որ երե խաների հետ կխոսի երկու լեզու ներով, նրանց կօգնի ստա նալ բարձրագույն կր թություն ու միշտ կհիշեցնի մայրիկի մասին, ով իր կյանքի գնով՝ նրանց կյանք պարգևեց: Չորրոդ դստերն էլ Կարլոսը անվանեց Էրիկա, լուսահոգի կնոջ հիշատակին…