Այս լուսանկարում ինչ-որ բան այն չէ, սակայն 10-ից մեկն է այն նկատում, իսկ դուք նկատեցի՞ք դա

Հետաքրքիր

Այս լուսանկարում ինչ-որ բան այն չէ, սակայն 10-ից մեկն է այն նկատում․․․Իսկ դուք նկատեցի՞ք դա․․Արդյո՞ք դուք ուշա դիր մարդ եք: Ինչպես եք վեր աբերում մանրուքներին: Փոր ձը ցո ւյց է տալիս, որ ժամ անակի ընթացքում մարդու ուշադրությունը նվազում է:Եվ մարդ սկսում է մանրուքները չնկատել:Այս հանելուկն ավելի շուտ կռահում են երեխաները:

Իսկ մեծահասա կաները այդպե էլ չեն գտնում:Այս պիսով, ի՞նչը այն չէ այս լուսանկարում: Եթե դուք գտաք հանելո ւկը, ապա կեցցե ձեր ուշադրությունը: Եթե անգամ ձեզ մոտ այն ստացվեց երկա րատև ու տանջալի որոնո ւմներից հետո: Իսկ եթե այդպես էլ չկարողացաք գտնել, ապա ստորև ներկայացնում ենք ձեզ լուսանկարի առեղծվածային տարօրինակությունը: