Այս խոտաբույսը մոլորակի ամենաբուժիչ ու ամենաօգտակար բույսերից մեկն է, բnւժnւմ է թnւթքը, шլերգիшն, մրսшծnւթյունը, մի խոսքով ցանկը շատ մեծ է

Հետաքրքիր

Եզան լեզուն ծանոթ է գրեթե բոլորին, այն այնքան համառ է, որ ժ կարող է աճել նույնիսկ ասֆալտի ճեղքերում: Որքան համառ է, այնքան էլ հզոր դե ղամիջոց է: Եզան լեզուն օժտված է հզոր սննդային հատկությամբ, այն կարող է մաքրել մաշկը ակնեից, բու ժում է արթ րիտը, մեղմացնում է դաշ տանային ցա վերը: Եզան լեզուն բուժում է վերքերը: Եզան լեզուն բուժում է խայ թոցներն ու վեր քերը:

Տերևը պետք է մանրացնել և դնել ախ տահարված հատվածի վրա: Օգնում է մաշկից հեռացնել թո ւյնը: Եզան լեզուն հիանալի ազդեցություն ունի մարսողության վրա: Եթե դուք մշտապես խնդիրներ եք ունենում մարսողության հետ սննդային ա լերգի այի, հակաբիո տիկների օգտագործման հետևանքով, ապա եզան լեզուն շատ օգտակար կլինի: Շատ մարդիկ ասում են, որ եզան լեզվի տերևներն ու սերմերը նվազեցնում են աղիների բոր բոքումը և վերականգնում են աղի ների վնաս վածքը: Կարելի է տերևներից թուրմ պատրաստել և օգտագործել այդ եղանակով:

Եզան լեզուն բուժում է շնչառական խնդիրները: Եզան լեզուն համարվում է խորխաբեր միջոց, օգնում է ազատվել լորձից և խորխից, բուժում է մրսածությունը, հազը, և այլ շնչառական հիվանդություններ Եզան լեզուն բուժում է թութ քը Եզան լեզվից պատրաստված լոսյոնի կամ քսուքի օգնությամբ բուժում են թութքային արյու նահո սությունը, նաև ցիս տիտը, որն ուղեկցվում է արյու նահո սությամբ: Եզան լեզուն բուժում է ար յան հի վանդությունները, այն շատ օգտակար է նաև կանացի խանգարումների, մաշկի ցա նի, վն աս վածքների և նույնիսկ սնդ իկով թու նավոր ման դեպքում:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.