Այս ՀՐԱՇՔ հատապտուղը ամենահզոր միջոցն է լյարդի և ստամոքսի խնդիրների կարգավորման հարցում. Արդյունքը երկար սպասեցնել չի տա

Հետաքրքիր

Հեռավոր ժամանակներում, երբ հեքիաթը դեռ հնարավոր չէր տարանջատել իրականությունից, օվկիանոսը երկնքից, իսկ աստվածները ապրում էին մարդկանց կողքին, Աֆրոդիտան սիրեց Ադոնիսին, այնքան շատ, որ աստվածուհին մոռացել էր Օլիմպոսի մասին և ուրախ էր ապրել Կիպրոսի այգիներում սիրելիի կողքին: Սիրահարները զբաղվում էին պտուղների հավաքմամբ և վա յրի կեն դանիների որ սով՝փորձելով երկար ժամանակով չբաժանվել։

Բայց, ինչպես հաճախ է պատահում, երջանկությունը հավերժ չտևեց։ Որ սի ժամանակ Ադոնիսը մա հացավ վա յրի վար ազի հար վածից: Իմանալով սիրելիի մա հվան մասին ՝ աստվածուհին գնաց նրա մա րմինը լեռներում փնտրելու ։ Սուր քարերով ու փշերով լցված լեռնային արահետների վրա Աֆրոդիտան չէր նկատում իր վե րքերը և ար յան կաթիլները թափվում էին հողի վրա։

Գտնելով Ադոնիսին ՝ նա հրամայեց, որ իր ար յունը վերածվի հրաշալի ան եմոնների։ Իսկ Աֆրոդիտեի ար յան կաթիլները դարձել են մասուրի շքեղ վարդագույն ծաղիկները։ Այդ ժամանակից ի վեր, յուրաքանչյուր գարնանը անե մոնները և մասուրի վարդերը բացվում են միաժամանակ, հանդիպելով կրկին ու կրկին:

Իհարկե, սա միայն լեգենդ է, բայց նկատել եք, որ տեսնելով ծաղկող մասուր, ակամա ժպտում եք և չեք կարող դիմադրել, հայտնի չէ, թե որտեղից հասունացած քնքշությանը։ Մասուրը այգու վարդի ավագ եղբայրն է, վա յրի թուփ: Դուք կարող եք գտնել այն ամենուր ՝ անտառի եզրին, լեռնային լանջին, այգում, գետի ափին և ճանապարհի եզրին:

Այս բույսը հեշտությամբ ճանաչում են նույնիսկ երեխաները և ժողովրդական բժ շկության մեջ օգտագործվում են բառացիորեն բոլոր մասերը՝ ծաղիկները, պտուղները, տերևները, արմատները։ Շատ ֆի տոթե րապ ևտներ վստահ են մասուրի զարմանահրաշ հատկությունների մեջ: Սեպտեմբերին հավաքված մասուրի նարնջագույն պտուղները օգտակար նյութերի ամենամեծ խտությունն ունեն։

Ավելի ուշ, երբ հատապտուղները դառնում են կարմիր, վիտ ամինների պարունակությունը նվազում է: Որոնք են մասուրի բու ժիչ հատկությունները․ Մասուրը ռեկորդակիր է ՝ ըստ իր օգտակար նյութերի պարունակության։ Դրա հիմնական առանձնահատկությունը, անշուշտ, կարելի է համարել վի տամին C-ի առատությունը, որը գերազանցում է կիտրոնի ցուցանիշին 50 անգամ:

Նաև մասուրը պարունակում է վի տամիններ B1, B2, K, E, B6, շա քար, պե կտին, օր գանական թ թուներ, թան իններ, երկ աթի ա ղեր, ման գան, ֆո սֆոր, մա գնեզիում, կա լցիում: Նաև մասուրն ունի հզոր բակ տերիաս պան հատկություններ: Մանրացված մրգերից պատրաստված թու րմը կատարելապես հանդես է գալիս որպես մի զամո ւղ և հակաբոր բոքային միջոց,

Ունի շահավետ ազդեցություն մար սողական համակարգի վրա, ունի նաև մի զամուղ ազդեցություն և միևնույն ժամանակ, չի գր գռում եր իկամների էպ իթե լերը: Պետք է ասել, որ վի տամին C-ի հարուստ պարունակությունը նվազեցնում է ար յան մեջ խոլ եստ երինի պարունակությունը։

Վի տամին P ամրացնում է կապ իլյա րները և նպաստում է ա սկո րբիկ թ թվի ավելի լավ կլանմանը: Կար ոտինը կամ վի տամին A-ն բարձրացնում է օր գանիզմի դի մադրող ականությունը: B1 և B2 վի տամինները անհրաժեշտ են տեսողական ման ուշակագույն սի նթեզի համար և մասնակցում են ար յունաս տեղծ օր գանների աշխատանքին:

Վի տամին K-ն բարելավում է ար յան մակա րդելիությունը և անհրաժեշտ է ար յունահոսության հանդեպ հակում ունենալու դեպքում: Վի տամինները և միկ րոտ արրերը, որոնք պարունակվում են մասուրում, թույլ են տալիս օգտագործել այն սա կավա րյունության, մա րմնի հի վանդո ւթյուններից հետո թուլացման և աթե րոսկլե րոզի ժամանակ: