Անտանելի ու տհաճ «խռռոցից» կարելի է ազատվել ժողովրդական անփոխարինելի մեթոդով

Հետաքրքիր

Իմ բաղադրատոմսը. Ցանկանում եք իմանալ, թե ինչպես պետք է ազատվել խռ մփոցից: Շատ պարզ է: Ես ուզում եմ կիսվել այս տհաճ երևույթի բո ւժման իմ բաղադրատոմսերով: Ես առաջարկելու եմ ձեզ մատչելի ժողովրդական և ավանդական միջոցներ ու մե թոդներ ելնելով սեփական փորձից: Ես 40 տարվա փորձ ունեցող բ ժիշկ եմ (ֆի զիոպ րոցեդ ուրների և բու ժական ֆիզկ ուլտու րայի բաժին): Բոլոր առաջարկությունները ես փորձել եմ իմ վրա և հավատացեք, որ նրանք իսկապես աշխատում են..

— Ամեն օր առավոտյան, աղի լու ծույթով (1 թեյի գդալ 1 բաժակ ջրի համար) բ երանի և կո կոր դի ո ղող ումից հետո, անում ենք վարժություն ՝ ջրով ո ղող ումը կատարում ենք այնպես, ինչպես ջուրը շատրվանից է դուրս գալիս: Տևողությունը 2-3 րոպե է, ապա ջուրը թափվում է: — Նախ արտասանում ենք << ի-ի-ի>> հնչյունները ՝ բարձրաձայն դուրս մղելով օդը:

Աստիճանաբար սկսում ենք այդ հնչյունները <<երգել>> ։ Այնուհետև ձայնը «Ы-Ы-Ы» երկար <<քաշում ենք>>, ապա << Ռ-Ռ-Ռ>> արտասանում լեզուն քի մքին կպած: Տևողությունը ՝ 2-3-ից մինչև 5 րոպե: — Ստր ելն իկովայի մար մնամար զությո ւնից մասնիկ՝ քա մահար ված սենյակում, կանգնած կամ նստած: Ք թով արագ աղմուկով օդը քաշում ենք (շունչ), 6-7-8 անգամ այ տերը քաշում ենք և 1 անգամ ՝ շր թունքները խողովակաձև արած արտաշն չում ենք ։ Տևողությունը 5-6 անգամ, աստիճանաբար հասցնելով 10 անգամ:

Բոլոր վարժությունները կատարվում են շեշտը դնելով վերին մկա նների վրա, քանի որ նրանք թու լացված են և աստիճանաբար գալիս են տո նուսի: Մի քանի ընթացակարգերից հետո դուք կարող եք ազատվել խռ մփոցից: Ես գիտեմ, որ նման վարժություններ անում են նաև կա թված, ն ևրիտ տարած հի վանդները և ձա յնի խանգարումով ու դե մքի նյա րդային հի վանդությ ուններով ար տիստն երը: Եղեք առո ղջ: