Բժիշկներն ապշեցին, երբ տեսան այս նորածնին. այս երեխան եզակիներից է, ով ծնվել է այսպիսին

Հետաքրքիր

Երբ այս երեխան լույս աշխարհ եկավ, բ ժիշկները կորցրին խոսելու ունակությունը: Բ ժիշկներին զարմացրել է ոչ թե երեխայի քաշը կամ էլ հասակը, այլ՝ գլո ւխը: Խնդիրն այն է, որ ն որած նի գլ ուխն ամբողջությամբ ծածկված է ճերմակ մազերով:

Բժ իշկները երեխային անվանում են գրավիչ արքայազն, քանի որ այս մազերով տղան շատերի աչ քը կծակի:

Այսպիսի անո մալիկ սպիտակ մազերն ալ բի նիզմի հետևանք չեն, ոչ էլ որևէ հի վանդո ւթյան արդյունք: Համաձայն հետազոտության արդյունքների՝ տղան լիարժեք առո ղջ է և ոչնչով չի առանձնանում մյուս երեխաներից: