Բժիշկս դե ղերի փոխարեն ինձ օրական 3 հատիկ խուրմա նշանակեց, իսկ ամսվա վերջում անա լիզներիս պատասխանը ապշեցրել էր ողջ հի վանդանոցին

Հետաքրքիր

https://news398media.com/-ը գրում է․ Խուրմաները շատ օգտակար են ձեր առող ջության համար: Նրանք թեթևացնում են փոր կապությունը, սր տի խնդիրները, ա ղիների խնդիրները, սակավ ար յունությունը, փոր լուծությունը, որո վայնի քաղ ց կեղը, սեռա կան դիսֆունկցիան և շատ այլ խնդիրներ:Խուրմաները շատ օգտակար են նաև քաշի կորստի գործընթացում: Նրանք այն վիտա մինների, մինե րալների և մանրա թելերի հարուստ աղբյուր են , որոնք անհրաժեշտ են պատշաճ մարսո ղության համար:Խուրմաները շաքարի իդեալական փոխարինիչ են, քանի որ դրանք հարուստ են բնական շաքարներով:Ահա առող ջության օգուտները օրական 3 անգամ ընդունելու դեպքում:

Խուրմաների սննդային արժեքը։ Խուրմաները հագեցած են վիտա միններով և հանքանյութերով: Դրանք լի են շաքարով, էներգիայով և բջ ջանյութով ։Բացի այդ, խուրմաները կտրամադրեն Ձեզ ֆոս ֆոր, կալ ցիում, եր կաթ, մագ նեզիում, կալ իում և ցի նկ: Նրանց վիտա մինի բովանդակությունը ներառում է ռիբո ֆլավին, նիա ցին, թիա մին, ֆո լատ, վիտա մին A և K:

Հարուստ են երկաթով։ Խուրմաները հատկապես օգտակար են անե միա ունեցող մարդկանց համար երկաթի պարունակության պատճառով: Խուրմաները կբարձրացնեն ձեր էներգիան և ուժը, ինչպես նաև կնվազեցնեն հոգնածության և ծուլության զգացումը: Խուրման իր 100 գրամում ներառում է երկաթի խորհուրդ տրվող դոզայի 10 տոկոսը:Երկաթը կենսական նշանակություն ունի ձեր առող ջության համար, քանի որ այն թթ վածինը տեղափոխում է ար յան մեջ և հատկապես անհրաժեշտ է հղի կանանց և երեխաների համար: Նյութը հրապարակման պատրաստեց՝ https://news398media.com/