Երազների 6 տեսակ որոնք տեսնում են միայն հոգեկան շեղում ունեցող մարդիկ

Հետաքրքիր

Երազում մեզ համար անհնար ոչինչ չկա և մենք կարող ենք բառացիորեն ընկնել մեր երազների աշխարհը։ Մենք կարող ենք նաև մեր երազներում բանկ թալանել, սպանել թշնամիներին կամ ինքնաս պան լինել։ Պարզվում է, որ երկրորդ տիպի կերպարները կարող են որոշակի հո գեկան շեղման ախտանիշներ լինել։ Այսօր կներկայացնենք այն ամենատարածված երազները, որոնցով կարելի է բնորոշել հոգ եկան շեղումները։ Խոսքը բնականաբար այն սյուժեների մասին է, որոնք մարդը ոչ թե մեկ անգամ է տեսնում, այլ պարբերաբար։

1. Երազներ, որոնք տեսնում են շի զ ոֆրենիայի ժամանակ. Հետազոտություններն ապացուցել են, որ շ ի զոֆրենիայի դեպքում երազներն ավելի հագեցած են լինում։ Գույներն ավելի վառ են դառնում, իսկ հույզերի ապրումներն ավելի ուժեղ։ Երազներում առկա են լինում սար սափելի կերպարները, դաժանությունն և բ ռ նությունը, մարդն իրեն հաճախ տեսնում է կողքից՝ որպես երեխա, հանգուցյալ կամ որևէ կենդանի։ Օբյեկտները, օրինակ մեքենաները կամ մարդիկ, թարս են շարժվում։ Շի զո ֆրենիային հատուկ են նայում կրկնվող երազները, գունավոր երազները, որտեղ պարզ երևում են բոլոր դետալների գույները։

2. Երազներ երկբևեռ խանգարման դեպքում. Երկբևեռ խանգարումը մանիակալ–դեպ րեսիվ համախտանիշն է, որին բնորոշ է տրամադրության կտրուկ փոփոխությունը։ Եթե շի զ ոֆրենիկներն իրենց երազները պատմելիս քչախոս են, ապա երկբևեռները շատ մանրամասն են նկարագրում իրենց երազները։ Դրանք կարող են աննկարագրելի երջանկության ապրումներ լինել։ Սրանք շատ վառ և գեղեցիկ երազներ են, որոնք երկար են մնում հիշողության մեջ։ Սերիական երազներ, կամ երազներ, որոնք կարող են տարիների ընթացքում շարունակվել, որտեղ ամեն մի սերիան սկսվում է այնտեղից, որտեղ ընդհատվել էր։

3. Ընկ ճախ տով տա ռապող մարդկանց երազներ. Ընկ ճախտի նշանները երբեմն դժվար է միանգամից նկատելը։ Բայց դուք դրան ավելի մոտ եք, քան ձեզ թվում է, եթե ամեն գիշեր ձեզ սար սափեցնող երազներն են հետապնդում։ Դրանք կարող են լինել սեփական թա ղումը, սար սափելի վայրեր, մա հացածները՝ ողջերի կերպարով, մղ ձավանջեր։ Կարող են նաև զուգահեռ երազներ լինել. իրար հետ կապ չունեցող մի քանի երազներ, որոնք հաջորդում են իրար՝ որևէ կապ չունենալով իրար հետ։

4. Երազների մանրամասներ, որոնք կարող են վկայել հոգ եկան անես տեզիայի մասին. Հոգե կ ան ան եստեզիան դրական և բացասական հույզերն ապրելու ոչ լիակատար կորուստն է ոչ միայն արթուն ժամանակ, այլև քնի ընթացքում։ Օրինակ, քնի մեջ դուք զգում եք ձեր հոգին, բայց չեք զգում սեփական մարմինը։ Կամ նայում եք հայելու մեջ, բայց չեք տեսնում ձեր արտացոլումը։ Երազներ, երբ դուք մի գիշերվա մեջ մի քանի անգամ մա հանում եք։ Կամ տեսնում եք, թե ինչպես է ձեզ վրա շուն հարձակվում և կծում, բայց դուք վախի զգացողություն չեք ունենում։

5. Երազներ օբս եսիվ–կոմ պուլսիվ խանգարման դեպքում. Ձեռքերն օրական 10 անգամ լվանալու ցանկությունը կամ անընդհատ տուն վերադառնալը ստուգելու համար,թե արդյոք արդուկը միացված չի մնացել.սրանք վկայում են օբս եսիվ կո մպուլսիվ համախտանիշի մասին. Այս կպչուն վիճակը չի լքում հիվանդներին նույնիսկ քնի ընթացքում։ Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես եք պայքարում ինչ որ վախի դեմ, բայց հանձնվում եք, իսկ արթնանալուց հետո ձեզ մեղավոր զգաք, որ հանձնվել եք։

6. Կերպարներ հետվնա սվածքային սթ րեսի ժամանակ. Հետվնա սվածքային սթ րեսը սովորականից տարբերվում է նրանով, որ ի հայտ է գալիս հոգե վնասող իրավիճակի արդյունքում և որպես կանոն գիշերային մղ ձավանջեր է առաջացնում։ Այս համախտանիշով մարդկանց մոտ կարող են կրկնվել հոգ կան վն ասվածք առաջացրած իրավիճակի հետ կապված երազները։

Օրինակ պատ երազմն անցած մարդը կարող է տեսնել, թե ինչպես են իր վրա կրա կում, իսկ իր փամ փուշտները վերջացել են։ Այս դեպքում հատուկ են նաև ընդհատված երազները, որոնք միշտ նույն տեղում են ընդհատվում, նաև միագույն երազները, երազները, որոնք դուք սկզբից մինչև վերջ կառավարում եք, երազներ, որտեղ դուք հակառակ սե ռի ներկայացուցիչ եք ձեզ զգում։

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.