Ընդամենը 2 լուցկի տեղափոխելով ստանում ենք ճիշտ հավասարում․ ստացվե՞ց

Թեստեր Հետաքրքիր

Առհասարակ պետք է նշել, որ պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը թեև շատ հայտնի են, սակայն դրանք սկզբնապես նախատեսված են եղել հոգ եբաններին օգնության համար բնավորության և հուզական խ անգարումների ախ տորոշման մեջ։ Պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգիտակցված կ ոնֆլիկտների, նրա վա խերի և անհանգստության աղբյուրների բացահայտումն է։

Պրոյեկտիվ բոլոր թեստերը առանձնանում են մի շարք կարևոր առանձնահատկություններով։ Բոլորը ներառում են անորոշ կամ չկառուցվածքավորված թեստային ազ դակներ։ Հետազոտողը երբեք չի հաղորդում փորձարկվողին թեստավորման իրական նպատակների մասին՝ չնշելով նաև պատասխանների մեկնաբանման առանձնահատկությունները։ Նյութը պատրաստեց՝ https://prolifeblog24.ru/