Ինչ է լինում մարդու օրգանիզմի հետ առաջին 24 ժամվա ընթացքում ռա դիացիայի ենթարկվելուց հետո․․ շ ոկային փաստեր

Հետաքրքիր

news94daily-ն գրում է․ Ինչպե՞ս և ինչպե՞ս է ճառագա յթումը ազդում մեր մարմնի վրա: Ի՞նչ հետևանքներ է ունենում ճառագայթումը մարդու համար: Ի՞նչ է պատահում ճառագայթահա րված օրգանիզմի հետ: Մարդու վրա ռա դիա ցիայի ազդեցությունը կոչվում է ճառագա յթահարում: Ճառագայթ ահարումը կարող է առաջացնել նյութափոխանակության խանգարումներ, վա րակիչ բար դություններ, լեյ կոզ և չա րորակ ու ռուցքներ, անպ տղություն, ճառագայթային ա յրվածքներ, ճառագայթային հի վանդություն: Այս և ճառագայթա հա րման հետ կապված այլ հարցերի մասին կխոսենք այս տեսանյութում:

Maléna - Cheri Cheri Lad


Ճապոնիայում տեղի ունեցած աղե տը ստիպեց մարդկությանը կրկին տագ նապով խոսել ճառագայթ ահարման վտ անգի մասին: Այնուամենայնիվ, իրական սար սափն այն է, որ անհնար է դա պարզել առանց հատուկ գիտելիքների:

Չեռնոբիլից հետո բոլորի համար պարզ դարձավ, որ ճառագայթումը սար սափելի է, և ավելի լավ է դրանից հեռու մնալ: Որպես անտեսանելի մութ ուժ, դա ազդում է բոլոր նրանց վրա, ովքեր մոտակայքում են. Այն միանգամից ախ տահարում է կամ առաջացնում է աննկատելի հի վանդություններ և գե նետիկ մու տացիաներ: Բայց ինչ է տեղի ունենում մարդու մարմնի հետ ճառագայթահա րման ժամանակ
Սովորական մարդու համար նույնպես դժվար է հասկանալ, թե ինչ են ասում փորձագետները հեռուստաէկրաններից, քանի որ տասնյակ տարբեր միավորներ դեռ օգտագործվում են ճառագայթահա րման մակարդակը չափելու և դրա վ տանգը գնա հատելու համար:


Վերջերս ճառագայթ ահարման մակարդակը չափելու համար օգտագործվել է նոր միջազգային միավոր ` զիվերտ և դրա հազարերորդերորդ և միլիոներերորդերորդական մասերը (միլիզիվերտներ և միկրոզիվերտներ): Միայն ֆիզիկոսներն են հասկանում այս միավորի իրական իմաստը, և մեզ համար կարևոր է իմանալ, որ ժամում 100 միլիզիվերտ համարվում է մարդու համար ամենաապահով դո զան:

Նյութը հրապարակման պատրաստեց news94daily-ն