Իսկ Դուք Գիտեք, Թե Ի՞նչու Են Մոծակները Հենց Ձեզ Խայթում․․ Կապշեք Երբ Իմանաք Պատասխանը

Հետաքրքիր

Երկար սպասված ամառը ձեզ համար կարող է անտա նելի դառնալ մոծակների պատճառով: Եթե այս մի ջատները ձեզ չափից ավելի շատ են խա յթում, ապա պետք է իմանաք այդ ամենի իրական պատճառը: Աշախարհում 3000 տեսակի մի ջատներ կան, սակայն 200 են մարդկանց խա յթում: Մոծակները սիրում են խոնավ միջավայր և առավել շատ հանդիպում են գետերի, առուների ու լճերի մոտ:

Կան մարդիկ, որոնց այս միջատները ավելի շատ են խա յթում, իսկ պատճառը բոլորը չէ, որ գիտեն:

Մոծակները իրենց վար քագծքվ նման են շնա ձկներին: Նրանք զգայուն են հոտի և գույնի հանդեպ: Նրանց համար գրավիչ են ած խածնի երկօք սիդը, ման րէները, մար մնի հո տը և ալկո հոլը: Արտաշ նչելիս մարդիկ մեծ քանակությամբ ած խածին են արտադրում: Որքան շատ է ած խածնի քանակությունը, այնքան ավելի են գրավում մոծակներին: Այս միջատները զգում են С О 2-ի առկայությունը 45 մետրից:

Ահա, թե ինչու են այս միջատները շատ խա յթում հ ղի կանանց և ծանր քա շ ունեցողներին: Մար մնի բնական հոտը կարող է գա յթակղել կամ վա նել այս միջատներին: Օ րգա նիզմի արտադրած կաթնաթ թուն ևս մեծ նշանակություն ունի: Հետազոտողները հայտնաբերել են,որ մարդու բնական հո տը կարող է մի ջատների համար նրանցից հեռու մնալու ազ դակ լինել: Վերջինս գե նետիկ առանձնահատկություն է:

Հագուստի սև, կապույտ և կարմիր գույները ևս գրավում են այս միջատների ուշադրությունը: Մոծակների խա յթոցից խու սափելու առաջին քայլերց մեկը ցնցուղ ընդունելն է, որի օգնությամբ մա շկը ազատում է բա կտերիաներից ու քր տինքից: Ավելի բաց գույնի հագուստ հագեք ու ընտրեք այնպիսի կտորներ, որոնք ձեզ կպաշտպանեն խա յթոցից:

Միացրեք օդափոխիչ, որը կփոխի նրանց թռիչքի հետագիծը: Այս ամենը կօգնեն նվազեցնել մոծակների խայ թոցները :