Հաճա՞խ եք պառկում ձախ կողմի վրա.. ուրեմն դուք պիտի իմանաք սա

Հետաքրքիր

live49media-ն գրում է. Մարդու ստա մո քս-աղ իքային տրա կտի օր գան ները տեղակայված են ասիմետրիկորեն: Քնի ընթացքում դա մեծապես ազդում է մեր մարմնում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացների վրա: Ձախ կողմի վրա քնելը խթանում է աղ իների աշխատանքը, օգնում է ազատվել այ րոցից, փոր կա պությունից։

Maléna - Cheri Cheri Lad


Երկրորդ կարեւոր կետը վերաբերում է ար յան շրջանառությանը և ավ շային հոսքին: Ո ւղեղի սնուցումը բարելավվում է, ուստի մարդն արթնանում է լավ հանգստացած: Լի մֆայի ազատ տեղաշարժը արագորեն հեռացնում է խար ամները, օգնում է պայքարել տ ոք սինների և ավելորդ քաշի դեմ:

Վերջապես, այս դիրքում քնելը նվազեցնում է խռմփոցը: Դրան հակված մարդիկ հաճախ գիշերը թթվածնի պակասություն են ունենում: Սա հանգեցնում է հիշողության թուլացման, ուղ եղի վատ աշխատանքին և վաղ ծերացմանը:

Միայն սր տի անբավարարություն ունեցողները և սր տամկ անի ին ֆար կտ ստացած մարդիկ չպետք է քնեն ձախ կողմի վրա: Այս դիրքում սր տի վրա ուժեղ ճն շում կա, և դա կարող է վնա սել թուլացած օր գանին:

Մնացած բոլորին գիտնականները խորհուրդ է տալիս սովորել քնել ձախ կողմի վրա: Այդ դիրքով քնելը օգտակար է նաև հղի կանանց։

Նյութը հրապարակման պատրաստեց live49media-ն

Добавить комментарий