Հայի աչքեր , սիրու՛ն աչքեր նայեք այս մոր ու որդու լուսանկարին ինչպիսի՞ն են աչքերը հայի

Հետաքրքիր

Եթե հարցնեին, Թե ինչպիսի՞ն են աչքերը հայի, Կասեի,-. նայեք այս մոր ու որդու Լուսանկարին… Հայի աչքեր , սիրու՛ն աչքեր , սև ամպն էր ձեզ ծածկել դարեր , Սև վ իշտն էր ձեզ մաշել , տա նջել. Ձեզնից ժպիտն առել տարել . Լույսի լճակ ՝աչքեր տրտում Այս ե՞րբ դարձաք այսպես խնդուն։ Հայի աչքեր , աչքեր թաղծող .

Դուք միշտ խոնարհ , դուք միշտ անչար. Տանջվող մարդու համար լացող , Տարին միայն մի օր պայծառ։ Լույսի լճակ …….. Հայի աչքեր ՝ջահել հույսի, Էլ չի մթնի երկինքը ձեր , Բացվել է դուռն արշալույսի ՝ Շողով լցրել Երկիրը Մեր…

Եթե հարցնեին, Թե ինչպիսի՞ն են աչքերը հայի, Կասեի,-. նայեք այս մոր ու որդու Լուսանկարին… Հայի աչքեր , սիրու՛ն աչքեր , սև ամպն էր ձեզ ծածկել դարեր , Սև վի շտն էր ձեզ մաշել , տա նջել. Ձեզնից ժպիտն առել տարել . Լույսի լճակ ՝աչքեր տրտում Այս ե՞րբ դարձաք այսպես խնդուն։ Հայի աչքեր , աչքեր թաղծող . Դուք միշտ խոնարհ , դուք միշտ անչար. Տանջվող մարդու համար լացող , Տարին միայն մի օր պայծառ։ Լույսի լճակ …….. Հայի աչքեր ՝ջահել հույսի, Էլ չի մթնի երկինքը ձեր , Բացվել է դուռն արշալույսի ՝ Շողով լցրել Երկիրը Մեր…

 

Добавить комментарий