Հեշտ միջոց վահ անաձև գե ղձը ստուգելու համար․ վերցրեք ջեր մաչափը և հետևեք այս քայլերին

Հետաքրքիր

Գիտնական Բրոդ Օտտո Բարնսը դեռ մեկ ու կես տարի առաջ եկել է այն եզրահանգմանը, որ մարդու մար մնի ջերմաստիճանը առավոտյան ուղիղ համեմատական է, վահ անաձև գե ղձի աշխատանքի հետ։ Որպեսզի ցուցանիշը ճիշտ լինի, դուք պետք է չափեք մար մնի ջերմաստիճանը հենց առավոտյան քնից միանգամից արթնանալուց հետո՝ անգամ մահճակալից չելնելով։

Ինչպե՞ս ստուգել։ Որպեսզի առավոտյան մահճակալից չելնեք, ջե րմաչափը դրեք ձեր կողքին քնելուց առաջ։ Նվազեցրեք ջե րմաչափի աստիճանացույցը 35 աստիճանի վրա։Դրանից հետո, երբ կարթնանաք, միանգամից չափեք մա րմնի ջերմաստիճանը 10 րոպե։Ստուգեք՝ ճիշտ ջերմաստիճանը պետք է տատանվի 36,5–36,8 աստիճանի միջակայքում։

Ի՞նչն այն չէ ձեր ջերմության/վահ անձև գե ղձի հետ։ Եթե ջերմաստիճանը ցածր է այդ միջակայքից, ուրեմն դուք ունենք հի պոթի րեոզ հի վանդությունը։ Երևի թե դուք միշտ զգում եք հո գնածություն, ոչ մի կերպ չեք կարողանում քնել, ունենում եք խնդիրներ հի շողության հետ և երբեմն անգամ մրսում եք։ Այսպես ասած ձեր վահ անձև գե ղձը չի աշխատում ամբողջ ուժով։

Այստեղից էլ գալիս է ողջ խնդիրը։ Իսկ եթե մար մնի ջերմաստիճանը բարձր է նորմայից, ապա դուք ունեք հի պերթ իրեոզ հի վանդությունը։ Դա նշանակում է, որ ձեր վահ անձև գե ղձը իր հնարավորությունների չափով չի աշխատում։Հավանական է, որ օր գանի զմում տեղի են ունենում բո րբո քային գործընթացներ։ Որպեսզի համոզվեք, որ արդյունքները ճիշտ են, կրկնեք այս թեստը 3 օր շարունակ։ Եղեք առ ող ջ։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.