Հզոր աղոթք ուղղված Աստծուն․ Աստված սիրում է մեզ

Այլ լուրեր

ԱՍՏՎԱԾ ՍԻՐՈՒՄ Է ՄԵԶ Աստվածաշունչն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միակ որդուն չխնայեց, որպեսզի ԻՐԵՆ հավատացող ամեն մի հավատացյալ ունենա հավերժ կյանք: Երբ մենք ինչ որ վատ բան ենք մտածում, անում կամ ասում, դա մեղք է և մեր մեղ քերը մեզ հեռացնում են Աստծուց: Եվ մեր մեղ քերի համար Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը մա հացավ խաչի վրա:

Հիսուսը ծնվեց երկրի վրա որպես մարդ, ապրեց անմե ղ կյանքով, սակայն մա հացավ խաչի վրա մեր գործած մե ղքերի համար:

Նա ինքն իր վրա վերցրեց պատիժը և դրանով իսկ մեզ փրկեց հավերժ կործանումից: Հիսուսն է դեպի Աստված տանող միակ ճանապարհը, նրա միջոցով են մարդիկ հասնում Աստծուն: Այս աղոթքի միջոցով մենք կարող ենք խնդրել Հիսուս Քրիստոսին ներել մեր մեղ քերը.

«Տեր Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու Աստծո Որդին ես, և ընդունում եմ իմ մեղ քերը և հավատում եմ,
որ Դու մահացար խաչի վրա, իմ մե ղքերի համար: Խնդրում եմ Քեզ, ներիր իմ մե ղքեը և մտիր իմ
կյանք, դարձիր իմ Տերը և Փրկիչը: Ես ցանկանում եմ նոր կյանք սկսել, նվիրված քեզ»: