ՀՐԱՇԱԼԻ ԼՈՒՐ․ Կբարձրանան թոշակներն ու նպաստները․ արդեն հայտնի է, թե որ օրվանից սկսած

Հետաքրքիր

2022 թ․ հունվարի 1-ից կբարձրանան նվազագույն կենսաթոշակ ստացողների կենսաթոշակների, ինչպես նաև մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի, ծերության, հաշ մանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում՝ նպաստների չափերը` Կառավարության կողմից այսօր ընդունված որոշման համաձայն։ Այսպիսով՝ 2022 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն կենսաթոշակի չափը կսահմանվի 28,600 դրամ՝ 26,500 դրամի փոխարեն։

Maléna - Cheri Cheri Lad

Պարտադիր ժամկետային զ ինվորական ծառայության շարքային կազմի զ ինծառայողի հաշ մանդամության զի նվորական կենսաթոշակի չափերը կկազմեն՝ առաջին խմբի հաշ մանդամություն ունեցող անձի համար՝ 43,000 դրամ (40,000 դրամի փոխարեն), երկրորդ խմբի հաշ մանդամություն ունեցող անձի համար՝ 33,000 դրամ (30,000 դրամի փոխարեն), երրորդ խմբի հաշ մանդամություն ունեցող անձի համար՝ 30,000 դրամ (27,000 դրամի փոխարեն)։

Պարտադիր ժամկետային զի նվորական ծառայության շարքային կազմի մա հացած (զո հված) զի նծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զի նվորական կենսաթոշակի չափը կդառնա 30,000 դրամ (27,000 դրամի փոխարեն)։ 2022 թ․ հունվարի 1-ից ծերության, հաշ մանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը կսահմանվեն 28,600 դրամ

(26,500 դրամի փոխարեն), իսկ հաշ մանդամ երեխա ճանաչված անձի համար՝ 37,000 դրամ (26,500 դրամի փոխարեն)։ Կբարձրանա նաև մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը․ երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողը ներկայիս 26,500 դրամի փոխարեն կստանա 28,600 դրամ: