Հրաշք դե ղամիջոց նռան կեղևից. այս միջոցն օգտագործում էր դեռևս Հիպոկրատը

Հետաքրքիր Օգտակար

Այս միջոցն օգտագործում էր դեռևս Հիպ ոկրատը: Մի քանի օրվա ընթացքում բո ւժվում են այնպիսի հիվ անդություններ, ինչպիսիք են դիզ ենտերիան, սալ մոնելոզը, ստա մոքսի խոցը, բարակ ա ղու խո ցը, կոլիտը (հաստ աղու բոր բոքում), դիս բակտերիոզը, կու յրաղիքի բոր բոքումը: Դե ղամիջոցի առավելությունը կայանում է նրանում, որ այն սպանում է միայն հի վանդածին մանր էներին և ոչ մի վն աս չի հասցնում ստա մոքսի և աղ իների օգտակար միկրոֆլորային:

Անհրաժեշտ է պատրաստել թո ւրմ՝ նռան չոր կեղևներից: Կեղևի և եռացրած ջրի հարաբերությունը պետք է լինի 1:20-ի: Նախօրոք տաքացրած բաժակի կամ ապակե բանկայի մեջ լցրեք 10-12գ նռան չոր կեղև և վրան ավելացրեք 200մլ եռման ջուր: Ծածկեք ափսեով և թրմեք 25-30 րոպե: Դրանից անմիջապես հետո անհրաժեշտ է խմել: Կեղևը պետք է մնա բաժակի մեջ, քանի որ թր ման պրոցեսը շարունակվում է: Դի զենտերիան, սալ մոնելոզը,

կու յրաղիքի բո րբոքումը բո ւժելու համար պատրաստելուց անմիջապես հետո (այսինքն եռացրած ջուրը լցնելուց 25-30 րոպե հետո) պետք է խմել թուրմի կեսը: Եթե որոշ ժամանակ անց ձեզ առ ողջ եք զգում, ուրեմն ձեզ մոտ ստ ամոքսի սովորական խանգարում էր (փորլո ւծություն): Իսկ եթե ոչ, նշանակում է ավելի լուրջ խնդիր է. Պետք է մնալ տանը և 3 ժամ անց խմել մնացած թուրմը: Բո ւժումը սկսելուց հինգ ժամ անց լրիվ առողջ կլինեք:

Ստա մոքսի և բարակ ա ղու խո ցը, կոլիտը, դիս բակտերիոզը բուժելու համար կպահանջվի մեկ շաբաթ: Նռան կեղևը 25-30 րոպե թրմելուց հետո սկսեք խմել: Ամբողջ օրվա ընթացքում պետք է խմել թո ւրմի կեսը (90-100մլ)՝ 4 անգամից, հավասար ժամանակահատվածներով: Ստացվում է, որ ամեն անգամ խմում եք 20-25մլ: Խմում եք սոված վիճակում: Առաջին չափաբաժինը խմում եք առավոտյան, 4-ը՝ քնելուց առաջ: Թուրմը խմում եք օրը մեջ, այսինքն շաբաթվա 1, 3, 5, 7

օրերը խմում եք, իսկ 2, 4, 6՝ չեք խմում: Այդքանը բավական է լիովին բո ւժվելու համար: Սակայն եթե բարդ դեպքերում (օրինակ՝ ստա մոքսի խ ոց) ապահովության համար ցանկանում եք շարունակել բ ուժումը, ապա կարող եք կրկնել կուրսը, բայց մեկ շաբաթից ոչ շուտ: Թո ւրմը պետք չէ քամել, քանի որ թրման պրոցեսը շարունակվում է: Բո ւժման ընթացքում ալ կոհոլը խստիվ ար գելվում է: