Մաքրիր Քո ծառային և ազատի՛ր բոլոր մեղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած․ Հիվանդների համար աղոթք

Հետաքրքիր

Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց, որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժ շկելու մեր հո գիների ու մար մինների ախ տերը, առաքի՛ր Քո Սուրբ Հո գուն և մաքրիր Քո (անուն) ծառային (աղախնին) և ազատի՛ր բոլոր մեղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած: Եվ քեզ՝ Հորը, Որդուն և Սորբ Հոգուն,Փառք հավիտյանս. ամեն:

Maléna - Cheri Cheri Lad

Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց, որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժ շկելու մեր հոգիների ու մար մինների ախտերը, առաքի՛ր Քո Սուրբ Հոգուն և մաքրիր Քո (անուն) ծառային (աղախնին) և ազատի՛ր բոլոր մե ղքերից,

քանզի ող որմած ես և գ թած: Եվ քեզ՝ Հորը,Որդուն և Սորբ Հո գուն, Փառք հավիտյանս. Ամեն:

8 thoughts on “Մաքրիր Քո ծառային և ազատի՛ր բոլոր մեղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած․ Հիվանդների համար աղոթք

  1. Swallow the tablet whole with some water priligy cost 17 study the insufficiency of randomisation, the absence of a placebo arm, and a certain degree of registration distraction 24 of patients with secondary PE and no measurement of pre-potency reflect major research shortcomings

Добавить комментарий