Յոդով ցանցը բու ժում է ԱՄԵՆ ԻՆՉ․ միայն թե պետք է իմանալ, թե ինչպես անել այն

Հետաքրքիր

https://news99post.com/-ը գրում է․Յոդի ցանցը կիրառվում է մաշկի վրա `օգտագործելով բամբակյա փայտիկներ։ Նման փայտիկը պետք է թաթախել յոդի 5% լուծույթի մեջ, իսկ մարմնի վրա գծել ուղղահայաց և հորիզոնական շերտերի վանդակ: Իդեալական յոդի ցանցի «բջ իջների» չափը սովորաբար կազմում է մոտ 1 քառակուսի սանտիմետր:

Մաշկի միջոցով ներթափանցելով մկա նային հյուս վածքի և ա րյ ան ան ոթների մեջ ՝ յոդը վնա սակար ազդեցություն է ունենում հարուցիչների վրա ՝ ծալելով դրանց սպի տակուցները: Ցանցի գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ որոշակի չափի «բջ իջների» շնորհիվ բա կտերիաների խմբեր պոկվում են միմյանցից և արագ մա հանում։

Յոդը հիանալի կերպով հաղթահարում է հենց այն բակ տերիաները, որոնք օր գանիզմ են մտնում մաշկի ծակոտիներով: Ինչպիսին էլ լինեն չոր հազի պատճառները, յոդի ցանցը կօգնի տեղայնացնել բորբո քային գործընթացը հենց սկզբից: Մաշկի և ա րյ ան ան ոթների մեջ ներթափանցելով ՝ յոդը նպաստում է ար յա ն շրջանառության բարձրացմանը, սակայն խորհուրդ է տրվում ցանց պատրաստել միայն այն դեպքում, երբ մարմնի ջերմաստիճանը չի գերազանցում 38 աստիճանը:

Այսպիսով, ինչպե՞ս չոր հա զը բու ժել տնային յոդաբու ժության մեթոդներով: Ցանցը կիրառվում է կամ կ ոկորդի վրա (կո կորդի ցա վերի դեպքում) կամ կր ծք ավանդակի վրա (թոքաբո րբի դեպքում): Որոշ մարդկանց համար մարմնի այս մասերի մաշկը հատկապես զգայուն է:  Հետեւաբար, սկզբի համար կարող եք կիրառել ընդամենը մեկ փոքր հարված:

Եթե 10-15 րոպեի ընթացքում ա յրվ ածք, քոր, անհանգստություն չկա, ապա կարող եք սկսել նկարել լիարժեք ցանց: Հա զալիս կո կորդի վրա ցանցը արվում է օրական երկու անգամ `առավոտյան և երեկոյան: Ո՞րն է յոդի ցանցի օգտագործումը քթի և մր սածության համար:
Նրանց համար, ովքեր փնտրում են քիթը արագ բու ժելու եղանակներ, յոդի ցանցը շատ հարմար լուծում կլինի: Այս դեպքում այն կիրառվում է շատ բարակ եւ կոկիկ գծերով քթի կամրջի եւ քթի թեւերի վրա:

Ցանկալի է զգու յշ գործել, քանի որ դեմքին, ինչպես նաև պարանոցին, յոդից այ րվ ածքների մեծ վտ անգ կա. Մրսածության դեպքում իմաստ ունի ցանցը տեղադրել ոտնաթաթերի և սրունքի մկ անների վրա: Հղիության ընթացքում յոդի ցանց․ Կանանց, ովքեր պատրաստվում են մայր դառնալ, խորհուրդ է տրվում օգտագործել յոդի ցանցեր `օր գանիզմում յոդի պակասը լրացնելու համար:

Բացի այդ, այս միջոցը կօգնի հաղթահարել ցրտի նշանները. Ի վերջո, պատրաստի դե ղաբանական պատրաստուկների ընտրության ժամանակ հղիները պետք է հատկապես զգոն լինեն, իսկ յոդը համարվում է էկ ոլոգիապես մաքուր և անվտ անգ դե ղամիջոց: Կարևոր է միայն ծայրահեղ չմտածել սեփական առ ողջության մասին և միշտ խորհրդակցել բ ժշկի հետ: Պատրաստեց՝ https://news99post.com/