Նուռն իսկական ԿՅԱՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐ է․ 5 պատճառ, թե ինչու է պետք ավելի հաճախ ուտել այս միրգը, վերջին կետն ուղղակի ՑՆ ՑՈՂ Է

Հետաքրքիր

1. Բարձրացնում է հեմո գլոբինը: Նռան ամենահայտնի հատկությունը ան եմիայի դեմ պայքարն է ։ Սակավարյունության դեպքում, 2 ամսվա ընթացքում ուտելուց 30 րոպե առաջ, օրական 3 անգամ կես բաժակ նռան հյութ օգտագործեք : 2. Հեռացնում է ճիճ ուները: Հասած նռան արմատը պարունակում է պելտ երին ալկալո իդներ, իզոպ ելտերին և մեթի լիտոպելտերին, որոնք ունեն ուժեղ հակաճ իճվային ազդեցություն: Ճի ճուներից ազատվելու համար, թրմեք 40-50 գ մանրացված արմատ 400 գ սառը ջրում 6 ժամ, ապա եփեք ցածր կրակի վրա, մինչև հեղուկի կեսը գոլորշիանա: Սառած արգանակը քամեք և խմեք մեկ ժամվա ընթացքում փոքր կումերով: Մեկ ժամ անց խմեք լուծողական, իսկ 4-5 ժամ անց կատարեք հոգ նա:

3. Դադարեցրեք փորլ ուծությունը: Նռան պտուղները և արմատը ունեն տտ իպ հատկություններ, ուստի դրանք օգտագործվում են լու ծի, կոլ իտի և էնտերո կոլիտի դեմ: Մեծահասակների համար անհրաժեշտ է չորացնել, մանրացնել արմատը և ընդունել մի պտղունց օրական 3 անգամ ուտելուց հետո, այդ նպատակով երեխաներին կարող են տալ թարմ մզած հյութ՝ լուծված կես ջրում: Վար ակիչ լու ծի դեպքում պոլիֆ ենոլներ պարունակող նռան կեղևը, արդյունավետ կերպով նվազեցնում է դիզ ենտերիայի և այլ պաթ ոգենների աճը:

4. Ա խտահանում է բերանը և կո կորդը։ Նռան կեղևի թուրմը կամ նրա հյութը օգտագործվում է կոկ որդի ողողման համար (անգ ինա և ֆարին գիտ), բերանի խոռոչի ողողման համար (գին գիվիտ և ստ ոմատիտ): Թանինները թեթևացնում են ցա վը, իսկ օրգ անական թթուները ոչնչա ցնում վ արակը: 5. Կփոխարինի ինս ուլինին։ Նռան պտուղները այնպիսի քաղցրավենիք են, որոնք ոչ միայն թույլատրելի են, այլև օգտակար դիաբ ետիկների համար: Դա անելու համար, օգտագործեք 60 կաթիլ հյութ օրական 4 անգամ ուտելուց առաջ: Արդեն 3-րդ օրը, դուք պետք է զգալիորեն նվազի ա րյ ան շաք արի մակարդակը: Նյութը պատրաստեց՝ https://news68daily.com/