Նրանք տար օրինակ ձայներ լսեցին գետնի տակից. Երբ սկսեցին փորել, հայտնաբերեցին ԱՆՀ ՆԱՐԻՆԸ

Հետաքրքիր

Տղաները տար օրինակ ձայներ լսեցին գետնի տակից. Երբ սկսեցին փորել, հայտն աբերեցին ԱՆՀՆԱՐԻՆԸ 2016 թվականին միջին տարիքի երկու ընկեր Չարլին և Լոկին դուրս եկան զբոսնելու, որպեսզի վայելեն Գլազգոյի մոտ գտնվող իրենց հայրենի վայրի բնության տեսարանները:

Բայց ինչ-որ բան շեղեց նրանց ուշադրությունը ։ Նրանք ոչ մի բան չէ ին կարողացել տեսնել մոտակայքում գտնվող թփերի մեջ, բայց հաս տատ տարօ րինակ ձայներ էին լսել ։ Տղամարդիկ որոշեցին գնալ այդ չար աղաղակի ուղղո ւթյամբ: Այն տարավ նրանց ոչ մեծ, խոտ ով ծած կված մի անցքի մոտ: