Սա կա բոլորի սառնարանում ու հենց դա էլ ՍՊԱ ՆՈՒՄ Է հո դերը, բ ժիշկներն ա հազանգում են

Հետաքրքիր

https://news68daily.com/-ը գրում է․Արթ րիտը, ավաղ, հազվագյուտ հիվա նդություն չէ: Որպես կանոն, ցա վը հիվա նդության առաջին ախ տանիշն է և ար թրիտով տառա պողների հիմնական ուղեկիցը: Դուք կզարմանաք, բայց հոդերի ցա վը հաղթահարելու ամենաարդյունավետ ռազմավարություններից մեկը ոչ մի դեպքում ցա վազրկողներ ընդունելը չէ: Արթ րիտի ճիշտ սնունդը առողջության գրավականն է: Հետևելով որոշակի սննդակարգի և սննդակարգից հանելով հո դերի համար վնա սակար մթերքները, կարող եք զգալիորեն նվազեցնել բորբո քումն ու ցա վը, նվազեցնել ա յտուցը և ազատվել ավելորդ քաշից:

Այս 9 ապրանքները հանեք սառնարանից՝ 1. Զտված ած խաջրեր։ Այս ածխա ջրերը առատորեն հանդիպում են բոլոր տեսակի թխվածքաբլիթների, քաղցրավենիքի, մուրաբաների, սոուսների և գազավորված ըմպելիքների մեջ: 2. Մսային ուտեստներ։ Կենդանական արտադրանքի բաղադրությունը ներառում է արա խիդոնաթթու, որը, երբ մտնում է մարդու օրգանիզմ, քա յքայվում է էի կոսանոիդների:

3. Գլու տեն։ Գ լյուտենը, որը պարունակվում է ցորենի, տարեկանի, գարու և վարսակի մեջ, կարող է առաջացնել հոդերի բորբո քային հիվա նդություններ: 4. Կաթնամթերք։ Այս սննդամթերքի սննդակարգից դուրս գալը պետք է դիտարկվի անհատական հիմունքներով ՝ հաշվի առնելով մարմնի առանձնահատկությունները: 5. Թունդ սուրճ եւ թեյ։ Ուժեղ տոնիկ խմիչքներից հրաժարվելը հետևում է այն բանի, որ դրանց բաղադրության մեջ պարունակվող կոֆ եինը կալցիում է արտահոսում ոսկրային հյու սվածքից: 6. Տապակած սնունդ։ Ի դեպ, տապակած ճարպոտ սնունդը ոչ ոքի համար օգտակար չէ, առավել եւս `արթ րիտով հիվա նդի: 7. Մորմազգիներ։ 8. Ալկո հոլ։ Արթ րիտի ժամանակ ալկո հոլ խմելը սրում է հիվա նդության ընթացքը ՝ մեծացնելով հիվա նդ հոդի հյուս վածքներում բորբո քային պրոցեսները: 9. Սեղանի աղ։ Այս անվնաս թվացող սպիտակ բյուրեղները ձեր հ ոդերի երդվյալ թ շնամիներն են: Նյութը հրապարակման պատրաստեց՝ https://news68daily.com/