Սա պարտադիր պետք է իմանան աղացած և լուծվող սուրճ խմող յուրաքանչյուր ոք

Խոհանոց Հետաքրքիր

Սուրճի հատիկը բաղկացած է 2 թաղանթից` ներքին և արտաքին։ Այն աճելով իր մեջ կուտակում է 2 տիպի ալ կալոիդ (բուսական մնացորդներ). արտաքինում` կոֆ եին, ներքինում` տեո բրոմին։ Երբ մենք աղացած սուրճ ենք պատրաստում, ապա դրա մեջ միաժամանակ գտնվում են և՛ կոֆ եինը, և՛ տեո բրոմինը։

Կոֆ եինն ազդում է միանգամից և տևում 20-25 րոպե: Դրա ազդեցութունն օրգանիզմի վրա պարզ է. այն նեղացնում է բոլոր օրգանների անոթները, բացի երիկամներից։ Երիկամներինը, հակառակը, լայնացնում է։ Բոլոր օրգաններում բարձրանում է ար յան ճնշումը, լավանում է արյունաշրջանառությունը, և կրկին, բացի երիկամից։

25 րոպե հետո կոֆ եինի ազդեցությունն անցնում է, իսկ տեո բրոմինի էֆեկտը` սկսվում։ Տեո բրոմինը, ի տարբերություն կոֆ եինի, լայնացնում է բոլոր անոթները, բացառությամբ երի կամի անոթների. դրանք նեղանում են։

Ստացվում է, որ կոֆ եինի ժամանակ արյան ճնշումը բարձրանում է, իսկ դրա ազդեցության դադարից հետո, տեո բրոմինի ազդեցության տակ, արյան ճնշումն ընկնում է, իսկ երի կամների հատվածում թեթև ցավ ենք զգում։ Այդ իսկ պատճառով, իրեն հարգող յուրաքանչյուր սրճարան, սուրճի հետ պետք է մեկ բաժակ ջուր բերի, որը պետք է խմել սուրճից 25-30 րոպե հետո` կանխելու համար տեո բրոմինային էֆեկտը։

աղբյուրը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.