Քանի թիվ եք այս նկարում տեսնում: պատասխանը, հավանաբար, կզարմացնի ձեզ

Թեստեր

Հանելուկը հորինել է Facebook- ի օգտագործողը, եւ այն արագ դարձել է վիրուս: Պատճառը, կարծում եմ, հիմա կհասկանաք: Նայիր պատկերին: Քանի թիվ կա այստեղ: Դատելով սոցիալական ցանցի մեկնաբանություններից, ամենատարածված պատասխանը 4 է: Բայց այն ճիշտ չէ: խոստովանեք, որ այստեղ տեսանք միայն 6, 9, 2 եւ 0:

Հանելուկը հորինել է Fa cebook- ի օգտա ործողը, եւ այն արագ դարձել է վիրուս: Պատճառը, կարծում եմ, հիմա կհասկանաք: Նայիր պատկերին: Քանի թիվ կա այստեղ: Դատելով սոցիալական ցան ցի մեկնաբա նություններից, ամենատա րածված պատասխանը 4 է: Բայց այն ճ իշտ չէ: խոստո վանեք, որ այ ստեղ տեսանք միայն 6, 9, 2 եւ 0: