5 «անմեղ» բան, որ խանգարում են հղիանալուն

Հետաքրքիր

1. Տարիք.. Տարիքը հիմնական գործոնն է: Կլիմաքսի շրջանում, որը լինում է 45-50 տարեկանում, կնոջ մոտ դադարում է օվո ւլյացիան, ինչից հետո էլ հնարավոր չի լինում հղիանալ: 2. Գինե կոլ ոգիական հիվանդություններ. Ար գանդի միո մա, էնդ ոմետրիոզ, պոլի կիստոզ ձվարանների սինդրոմ. բոլոր այս հիվանդությունները բաց ասաբար են ազդում հղիանալու ունակության վրա, անգամ
կարող են բերել անպ տղության:

3. Չափից դուրս մեծ ֆիզիկական ակտիվություն. Սպորտով զբաղվելն, իհարկե, լավ է, խոսքը վերաբերում է չափն անցնելուն: Մաշկի տակ գտնվող ճարպային շերտը հանդիսանում է սե ռական հորմոնների սինթեզի օրրան, ուստի այդ ճարպային շերտի շատ բարակ լինելը հանգեցնում է էս տրոգենի արտադրության կրճատման և խանգարում հղիանալուն:

4. Ճարպակալում. Մեծ ճարպային կուտակումները նույնպես խափանում են կնոջ վերարտադրողական ֆունկցիան և խանգարում հղիանալուն:

5. Վատ սովորություններ.  Ծխ ելն ու ալկ ոհոլի չա րաշահումը նույնպես բացասաբար են ազդում հղիանալու ունակության վրա: Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ ան պտղության
դեպքերի 13%-ը պայմանավորված է ծխելով, իսկ ալ կոհոլը մեծացնում է օվո ւլյացիայի խախտման ռի սկը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.