5 սար սափելի հի վանդություն ,որոնց դեպքում օրեկան մեկ բաժակ Սուրճ խմելը պարտադիր է․Ահա դրանք․

Հետաքրքիր Օգտակար

2-րդ տիպի շաք արախտ․ Սուրճը մեծացնում է սպիտակուցի արտադրությունը, որը կապում է տես տոստերոն և էստ րադիոլ ստե րոիդ հոր մոնները (SHBG): Իսկ այս հորմոնները դեր են խաղում շաքարային դի աբետի առաջացման գործում։Որպեսզի 50%-ով նվազեցնեն դի աբետի վտա նգը, տղամարդիկ պետք է օրական մոտ 6 բաժակ սուրճ խմեն։ Կանայք մի փոքր ավելի քիչ ազդեցություն կստանան 6 բաժակ սուրճից՝ շաք արախտի ռիսկը կնվազի մեկ երրորդով։

Maléna - Cheri Cheri Lad

Լյ արդի հիվ անդություն․ Օրական երկու բաժակ սուրճ խմելը 40%-ով նվազեցնում է լյ արդի քաղ ցկեղի առաջացման հավանականությունը։ Օրական 2 բաժակ բնական սև սուրճը կարող է նվազեցնել լյ արդի ցիռ ոզից մա հվան վտ անգը մինչև 70%: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ խոսքը ցիռ ոզի մասին է, որի պատճառը վիրո ւսային հեպա տիտը չէ։

Պարկ ինսոնի հիվ անդություն․ Հետազոտողները եկել են այն եզրակացության, որ կոֆեինի ընդունման ավելացումը ողջամիտ չափաբաժիններով ուղղակիորեն կապված է Պարկ ինսոնի հիվ անդության դեպքերի զգալի կրճատման հետ, քանի որ կոֆեինը արգե լափակում է որոշակի ազդանշանային ուղիները բջի ջներում, որոնք կրում են տեղեկատվություն, որը հրահրում է հի վանդությունը:

Սր տի անբա վարարություն․ Սուրճը չափավոր քանակությամբ պաշտպանում է սրտի անբավ արարությունից: Ընդ որում, չափավոր քանակ ասելով գիտնականները նկատի ունեն օրական 3-4 բաժակ։ Հետազոտության ընթացքում օրական չորս բաժակ խմած մարդկանց մոտ սր տի անբ ավարարության վտ անգը 11%-ով ավելի ցածր է եղել, քան նրանց, ովքեր ընդհանրապես սուրճ չէին խմում:

Հաստ աղիքի քաղ ցկեղ․ Օրական 1-2 բաժակ սուրճը նվազեցնում է հաստ աղ իքի քաղ ցկեղի առաջացման հավանականությունը 26%-ով: Ավելի քան երեք բաժակ `մինչև 50%:Սուրճը և առո ղջությունը շատ լայն թեմա է: Բացի հի վանդությունների կանխ արգելումից, սուրճն ունի մի շարք խթանող ազդեցություններ: Կոֆեինը օգնում է ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից՝ ազդելով նյո ւթափոխանակության վրա և խթանելով գլի կոգենի քայ քայումը։

Քայ քայման ընթացքում արտազատվող գլյո ւկոզան մտնում է ար յան մեջ և հագեցվածության զգացում է առաջացնում։ 1 բաժակ սուրճը թույլ կտա ավելի արդյունավետ կալորիաներ այ րել սպորտում։Սուրճ խմելու օգտին մեկ այլ փաստարկ էլ այն է, որ սուրճի սիրահարների շրջանում մի քանի անգամ քիչ են ինքնասպանությունները։ Մասնագետների կարծիքով՝ ամբողջ խնդիրն այն է, որ սուրճը խթանում է սերո տոնինի՝ երջանկության հորմոնի արտադրությունը։ Նյութը հրապարակման պատրաստեց news94daily.com-ը